Home
KOMPANIA
KATALLOGU
KONTAKTONI
HARTA
MAGNETE & VETEGJITESE
LIBRA
SHERBIME

K Ë R K O N I

Find Us On

HARTA - LIBRA
501 Evropa
Hartë Rrugore - Turistike
1:250.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
502 Harta e Botës
Hartë Rrugore - Turistike
1:250.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

503 Alpet
Hartë Rrugore - Turistike
1:250.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
504 Australia
Hartë Rrugore - Turistike
1:4.000.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

505 Austria
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
506 Belgjika- Luksemburgu
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

507 Britania e Madhe - Irlanda
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
508 Bullgaria
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

509 Danimarka
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
510 Egjipti
Hartë Rrugore - Turistike
1:1.000.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

511 Estonia - Letonia - Lithuania
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
512 Finlanda
Hartë Rrugore - Turistike
1:850.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

513 Franca
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
514 Gjermania
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

515 Hollanda
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
516 Hungaria
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

517 Italia
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
518 Norvigjia
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

519 Polonia
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
520 Republika Çeke
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

521 Rumania-Moldavia
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
522 Rusia-Ukrania -Bjellorusia Gjeorgjia -Armenia
Hartë Rrugore - Turistike
1:3.000.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

523 Ballkani Perëndimor (Serbia, Shqipëria, Maqedonia, Sllovenia, Kroatia, Bosnja - Hercegovina)
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
524 SH.B.A.
Hartë Rrugore - Turistike
1:4.000.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

525 Sllovakia
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
526 Spanja-Portugalia
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

527 Suedia
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
528 Tunizia
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

529 Turqia
Hartë Rrugore - Turistike
1:800.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>
530 Zvicra
Hartë Rrugore - Turistike
1:300.000
Botimi i parë / Prill 2013
1.000 Lekë / 12,00 €

Detajet >>

  2013 - 2014 NAKAS GROUP / Vektor.al