Home
KOMPANIA
KATALLOGU
KONTAKTONI
HARTA
MAGNETE & VETEGJITESE
LIBRA
SHERBIME

K Ë R K O N I

Find Us On

NJOFTIME - BOTIMET E REJA

    SHQIPËRIA

- Shqipëria 1:250.000
Harta e Madhe paraqet pamjen e Shqipërisë me hollësi e analizë të lartë si dhe jep informacione turistike të dobishme.

- Shqipëria 1:350.000
Harta e Verdhë është një hartë praktike që pasqyron tërë Shqipërinë me informacione të dobishme. Ideale për organizimin e planit të udhëtimit tuaj!

   

ZONAT GJEOGRAFIKE

Në këtë seri hartash Shqipëria është e ndarë në tre zona gjeografike:

- Shqipëria e Veriut

- Shqipëria e Mesme

- Shqipëria e Jugut.


   

RRETHET 

Udhëtoni dhe zbuloni bukuritë e Rretheve të Shqipërisë me ndihmën e hartës të destinacionit tuaj.

Hartat e Rretheve janë të plastifikuara, me analizë të lartë, të pajtueshme me GPS, të informuara, me indeks fshatrash dhe informacione të dobishme për cilindo udhëtar.


   

QYTETET

Seria përban Qytetet e Shqipërisë në harta të plastifikuara, me analizë të lartë, të informuara, me indeks rrugësh dhe informacione të tjera të dobishme si hotele, qendra kulturore,muzeume, shkolla, zyra të shërbimeve qeveritare, etj.


    

MALET

Zbuloni bukuritë e maleve dhe zonave të veçanta të Shqipërisë!Harta të informuara, me analizë të lartë, të pajtueshme me GPS, me shumë informacione për çdo zonë, si dhe shtegje rrugësh, ideale për këmbësorët, çiklistët, motoçiklistët, 4x4, etj.


HARTA MURI

- Shqipëria - Harta e Madhe 100x140cm
Hartë shumë e madhe , e hollësishme, me saktësi të lartë , me indeks emërtimesh, etj. Përfshihen klipet dhe menteshat për tu varurur në murë.

- Shqipëria 70x100cm
Hartë e madhe , me anallizë të lartë dhe me indeks emërtimesh. Përfshihen klipet dhe menteshat për tu varurur në murë.

- Tirana Harta e Madhe 120x160cm
Harta e madhe e Tiranës për në murë me analizë të lartë, me indeks rrugësh,, vende me interes turistik, informacione të ndryshme si muzeume, spitale, qendra kulturore etj, Përfshihen klipet dhe menteshat për tu varurur në murë.


   

SHTETET

Shtëpia botuese “Vektor”në bashkëpunim me “MARCO POLO”, e cila është një nga kompanitë hartografike dhe botuese më të njohura dhe me reputacion të lartë në të gjithë botën, qarkullon për herë të parë në tregun shqiptar harta Shtetesh dhe Qytetesh të huaja MARCO POLO për t’ ju ndihmuar të udhëtoni kudo! Këto harta janë të informuara, të hollësishme dhe me shumë informacione të dobishme turistike si indeks rrugësh, vende me interes turistik, muzeume, spitale etj.


   

QYTETET E HUAJA

Brënda kuadrit të bashkëpunimit me “MARCO POLO”, qarkullon seria harta Qytetesh të huaja MARCO  POLO, për qytetet më të njohura të botës, të informouara, në formë të re e praktike, të plastifikuara, që nuk grisen, me analizë e hollësi të lartë si dhe me shumë informacione turistike.

  2013 - 2014 NAKAS GROUP / Vektor.al